Łódzkie Spotkania Teatralne


Szczegóły wydarzenia


Projekt artystyczny prezentujący różnorodne dziedziny teatru i tańca współczesnego.
 
W ramach Łódzkich Spotkań Teatralnych wystąpi Teatr Biuro Podróży ze spektaklem pt. „Złe miasto”.
 
Złe miasto to uniwersalna opowieść o mieście – skomplikowanym, niejednorodnym, toczonym chorobami organizmie. Inspiracją do przedstawienia były łódzkie wydarzenia i niepokoje społeczne z początku 20 wieku. Językiem spektaklu jest materia obrazu, ruchu, dźwięku. W sekwencji biało-czarnych, dynamicznych obrazów pokazane zostało miasto w trakcie rewolucji przemysłowej wraz z podziałami społecznymi, pogłębiającą się nierównością, biedą proletariatu, rozwijającym się kapitalizmem, buntami, zamieszkami i odwetem władz. Pojawiają się odniesienia do zamieszek na ulicy Wschodniej, zamachu na Kunitzera, ludobójstwa w Parku na Zdrowiu, przepychu panującego w Pałacu Poznańskiego, czterokulturowej Łodzi. Gra aktorów wzbogacona jest muzyką wykonywaną na żywo przez dwóch wrocławskich muzyków, Andrzeja Hejne i Marcina Witkowskiego. W warstwie tekstowej wykorzystane zostały fragmenty artykułów wysłannika Kuriera Warszawskiego do Łodzi, Zygmunta Bartkiewicza, które w bardzo sugestywny sposób oddają nastroje społeczne w Łodzi w 1905 roku. Scenografią do spektaklu są metaforyczne animacje, tworzące tło do każdej sceny, budujące kontekst: fabryka, dom, tramwaj, las, stworzone przez poznańskiego grafika Mateusza Kokota.
Reżyseria: Paweł Szkotak
Aktorzy: Marta Strzałko, Bartosz Borowski, Łukasz Kowalski, Jarosław Siejkowski, Tomasz Wrzalik
Muzycy: Andrzej Hejne, Marcin Witkowski