Multimedialne Centrum Kultury – dofinansowanie dla MCK

72 000 zł dofinansowania otrzymało Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim na realizację projektu „Multimedialne Centrum Kultury”. W jego ramach unowocześniona zostanie infrastruktura techniczno-multimedialna MCK. Zwiększy to dostęp mieszkańców do proponowanej oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz stworzy nowe warunki do uczestnictwa w kulturze. Środki pochodzą z rządowego programu „Infrastruktura domów kultury”, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.


Projekt przewiduje zakup: zestawu do streamingu wielokanałowego wydarzeń organizowanych przez MCK w sali widowiskowej i pracowniach muzycznych, jak również systemu audiowizualnego składającego się z ekranu projekcyjnego, projektora multimedialnego oraz zestawu nagłośnieniowego. Wymieniony sprzęt znajdzie się na wyposażeniu MCK Tkacz.

Realizacja zadania zapewni możliwość dotarcia do szerokiej grupy odbiorców (w tym do osób ze szczególnymi potrzebami), wysoką jakość usług oraz zwiększy atrakcyjność i potencjał edukacyjno-animacyjny Miejskiego Centrum Kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *