XIV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kartka z aniołkiem”

Powiększ obraz

Po raz czternasty w białobrzeskiej filii Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczystość podsumowująca Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kartka z aniołkiem”. Spotkanie finałowe, które odbyło się 12 grudnia w filii DOK, wprowadziło uczestników w atmosferę zbliżających się świąt.

Otwarto wystawę pokonkursową, ze spektaklem pt. „Jeż”, niosącym przesłanie jak ważna jest w życiu miłość, wstąpił zespół teatralny Misz -Masz z filii DOK , laureatom konkursu wręczono nagrody i wyróżnienia.

Konkurs plastyczny „Kartka z aniołkiem” skierowany był do uczniów tomaszowskich szkół oraz szkół z terenu powiatu tomaszowskiego. Organizowany był w czterech kategoriach wiekowych.Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości prezentacji prac na wystawie pokonkursowej, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań poprzez zastosowanie w przygotowanych pracach mniej znanych technik plastycznych, propagowanie idei działalności charytatywnej oraz otwartości wobec potrzebujących.

Na tegoroczną edycję wpłynęło 487 prac obrazujących różnorodne wizerunki aniołów. Jury w składzie Bożena Gajda, pracownik merytoryczny Miejskiego Centrum Kultury, instruktor plastyki w filii MOK, Dorota Wieczorek, pedagog w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim i Iwona Jabłońska, pracownik merytoryczny Miejskiego Centrum Kultury, instruktor ds. artystycznych w filii DOK, po dokładnej analizie zgłoszonych prac, zwracając szczególną uwagę na zgodność z regulaminem: tematykę konkursu, wykorzystane techniki, pomysłowość i samodzielność wykonania prac, przyznało nagrody i wyróżnienia łącznie 53 laureatom.

Organizacja XIV Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kartka z aniołkiem” była sfinansowana ze środków Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Wydział Kultury, Sportu i Promocji, p. Alicję Puchalską oraz Firmę Produkcyjno-Handlową „Meteora” p. Grażyny Błaszczyk.

Prace złożone na konkurs przekazane będą do sprzedaży podczas podejmowanych w mieście działań charytatywnych i kiermaszy.