Weź udział w konkursie plastycznym „Ekopocztówka”

Od 9 do 30 października br. w Miejskim Centrum Kultury można składać prace plastyczne o tematyce ekologicznej w konkursie pn. „Ekopocztówka”. Jest on skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z Tomaszowa Mazowieckiego.

Konkurs jest jednoetapowy. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (z wyłączeniem prac przestrzennych) i mieścić się w formacie od A5 do A3. Przy ich ocenie jury brać będzie pod uwagę m.in. oryginalność podejścia do tematu oraz poziom artystyczny.

Nagrody rzeczowe i wyróżnienia, których fundatorem są Lasy Państwowe − Nadleśnictwo Smardzewice (partner konkursu), przyznane zostaną w kategoriach wiekowych: grupa przedszkolna oraz klasy I-III, klasy IV-VI i klasy VII-VIII szkół podstawowych.

Prace należy dostarczyć najpóźniej do 30 października br. na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Browarna 7, 97-200 Tomaszów Mazowiecki wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami, których wzory – wraz z regulaminem konkursu „Ekopocztówka” – dostępne są w załącznikach zamieszczonych poniżej.

Celem konkursu jest m.in.: rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci, pokazanie urokliwych zakątków, zjawisk i pomników przyrody, bogactwa świata roślin i zwierząt oraz współistnienia architektury z przyrodą, a także propagowanie stylu życia zgodnego z zasadami ekologii i dbałości o środowisko.

REGULAMIN: Regulamin Ekopocztówka 2020

KARTA ZGŁOSZENIA: Ekopocztówka karta zgłoszeniowa

OŚWIADCZENIA: Ekopocztówka oświadczenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *