„Tłusty czwartek na ludowo”

Powiększ obraz

„…od poganów zaczęty, dziś trwa zwyczaj stary
na święta bachusowe ubierać maszkary…”

W ramach wstępu do radosnych szaleństw ostatnich dni karnawału zwanych zapustami w dniu 23 lutego w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, filii Dzielnicowy Ośrodek Kultury, jak co roku zorganizowano obrzędową imprezę „Tłusty Czwartek na ludowo”.

Tym razem organizatorzy zaprosili Zespół Ludowy „Łucy Babki” z Ciosen, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe, który zaprezentował widowisko obrzędowe „Zapusty”. W pierwszej części wieczoru na scenę ośrodka wkroczył barwny korowód karnawałowych i zapustnych maszkar wśród których były dziad, baba, niedźwiedź, książę mantuański, bocian, koza, cyganka, diabeł, wiosna. Muzyką, dialogami i tańcem zespół odtworzył tradycyjny zwyczaj zapustowy, przypominając widowni jak kiedyś świętowali ostatki nasi dziadowie.

W drugiej części „Łucy Babki” przedstawiły biesiadny program słowno-muzyczny. Występ przygotowany został pod kierunkiem pracującej z zespołem instruktorki Magdaleny Pawlik. Na akordeonie akompaniował Mirosław Zieliński. W przerwie, jak przystało na „tłusty czwartek”, publiczność została poczęstowana pączkami, ufundowanymi jak co roku przez radnych dzielnicy Białobrzegi: Krzysztofa Kuchtę, Adama Iwanickiego, Krzysztofa Pardeja i Krzysztofa Biskupa.

Organizatorzy składają podziękowanie dyrekcji GOK w Ujeździe i zespołowi „Łucy Babki” za przyjęcie zaproszenia do wspólnego świętowania i kultywowania tłustoczwartkowych tradycji , darczyńcom za słodki poczęstunek a publiczności za wspólną zabawę.

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Starosta Tomaszowski.