Rewitalizacja miasta – wyraź swoją opinię

Na stole leży kartka papieru z ankietą. Widoczna jest dłoń z długopisem, którym ktoś zaznacza odpowiedzi.Od 21 listopada do 5 grudnia 2022 r. prowadzony jest nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2030.

Na podstawie analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań) wyznaczony został obszar rewitalizacji: Rejon 4, na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w mieście.

Ważnym etapem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Każdy zainteresowany mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego może podzielić się swoją opinią, co warto zrobić na wyznaczonych obszarach.
Można to zrobić poprzez wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym należy opisać zakres propozycji zadania.

Link do formularza: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_tomaszowmaz_nabor_projektow

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2030.

Projekt pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *