Laury dla tomaszowianki

Powiększ obraz

Izabela Rudzka została laureatką 36. edycji konkursu  „Wąglański Maj Poezji”. Nagrody rozdano 28 maja 2017 w remizie OSP w Wąglanach. Młoda poetka rozwijająca swoją literacką pasję w Miejskim Centrum Kultury, filii DOK, zajęła III miejsce w kategorii „Poezji rymowanej” i odebrała puchar ufundowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „U Źródeł”.

Tomaszowianka otrzymała również nagrodę pieniężną i książkową. Wiersze dwunastolatki znalazły się w pokonkursowym almanachu. Laureatce towarzyszyła Kalina Grzyb, również należąca do Klubu Przyjaciół Literatury w MCK-u, będąca najmłodszą uczestniczką 36. edycji konkursu  „Wąglański Maj Poezji”. Nastolatki podczas gali zaprezentowały autorską poezję. Grażyna Drobek-Bukowska, naczelny redaktor Międzynarodowego Pisma Naukowo-Literacko-Artystycznego obiecała zamieścić wiersze laureatki z Tomaszowa na łamach „Horyzontów”.

Izabela Rudzka oraz Kalina Grzyb swój warsztat poetyki szlifują pod okiem Anny Ziei, która towarzyszyła młodym poetkom w finale konkursu.