„Bardzo młoda kultura”


Szczegóły wydarzenia


„Bardzo młoda kultura” – spotkanie sieciujące i warsztaty dla przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych i placówek oświatowych
z terenu powiatu tomaszowskiego i opoczyńskiego.