Edukacja architektoniczna dla najmłodszych

Logo projektu "Dlaczego ten dom tak wygląfa". Przedstawia budynek, ltóry oglądany jest przez lupę. Na tle lupy umieszczono znak zapytania.„Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą dla najmłodszych” to projekt Łódzkiego Domu Kultury z zakresu edukacji architektonicznej skierowany do nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury, którzy na co dzień realizują zadania związane z przedmiotami artystycznymi. Opracowane w jego w ramach materiały dotyczą m.in. budynków znajdujących się w Tomaszowie Mazowieckim. Jednym z partnerów projektu było Miejskie Centrum Kultury.

Ideą projektu „Dlaczego ten dom  tak wygląda?” jest pokazanie − oprócz zabytków o rozpoznanej wartości architektonicznej − również mniej popularnego oblicza lokalnego dziedzictwa, a celem wzbogacenie ogólnodostępnej bazy materiałów dydaktycznych z zakresu kultury i sztuki do wykorzystania przez nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury prowadzących zajęcia szkolne z przedmiotów artystycznych.

W wyniku kwerend terenowych opracowane zostały scenariusze warsztatów z zakresu z edukacji architektonicznej oraz przewodniki do tych scenariuszy (do bezpłatnego pobrania), oparte na architekturze ośmiu miast województwa łódzkiego (w tym Tomaszowa Mazowieckiego, a także Opoczna, Radomska, Piotrkowa Tryb., Zgierza, Zduńskiej Woli, Skierniewic i Pabianic), skierowane do dzieci w wieku 7-13 lat.

Każda z publikacji (link) składa się z następujących części:
− przewodnik po lokalnej architekturze
− scenariusz warsztatów z zakresu edukacji architektonicznej dla klas I-III szkół podstawowych
− scenariusz warsztatów z zakresu z edukacji architektonicznej dla klas IV-VI szkół podstawowych.

Autorką przewodników jest Maria Nowakowska − właścicielka marki „Łódzki detal”, popularyzatorka dziedzictwa i animatorka kultury, dyrektorka międzynarodowego Festiwalu Detalu Architektonicznego #detalfest.
Autorką scenariuszy jest Anna Mrozińska-Szmajda − polonistka, animatorka kultury i edukatorka.

Podsumowanie informacji zebranych w przewodnikach oraz scenariuszach zajęć stanowią filmy powstałe w ramach projektu (link), wzbogacają je też o nowe treści.

Na kanale YouTube Łódzkiego Domu Kultury można również obejrzeć nagranie ze szkolenia stanowiącego swoiste podsumowanie projektu (link).

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Materiały edukacyjne Dlaczego ten dom tak wygląda – Tomaszów Maz.

logo MKiDN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *