XI Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa

Powiększ obraz

W dniach 13-14 kwietnia 2018r. w Łucku, odbyły się XI Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, w trakcie których miały międzynarodowe finały Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej.

Reprezentantki Miejskiego Centrum Kultury, Barbara Skawińska i Elżbieta Jakóbczyk, przygotowane przez Przemysława Sowę, zostały laureatkami festiwalu.