Praca szuka człowieka

Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim poszukuje kandydatów na stanowisko pracownik gospodarczy.

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 1. Wykonywanie drobnych prac remontowych, napraw i konserwacji w obiektach MCK.
 2. Wykonywanie prac konserwatorskich sprzętu gospodarskiego, technicznego i urządzeń.
 3. Utrzymywanie czystości i porządkowanie na bieżąco pomieszczeń i terenów przylegających do obiektów MCK.
 4. Dbałość o bieżące pozbywanie się odpadów z obiektów MCK.
 5. Realizacja zakupów na bieżące potrzeby MCK, w ramach zaakceptowanego przez Dyrektora MCK budżetu.
 6. Wykonywanie prac technicznych i konstrukcyjnych przy realizacji scenografii, wystaw, koncertów i wszelkich form artystycznych zlecanych w ramach działalności kulturalno-artystycznej MCK.
 7. Pomoc techniczna podczas realizacji działań statutowych MCK.
 8. Wykrywanie usterek i nieprawidłowości technicznych w obiektach i na terenach przylegających do obiektów MCK oraz informowanie przełożonego o ich zaistnieniu.
 9. Ścisłe przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
 10. Dystrybucja materiałów promocyjnych (plakatów, zaproszeń itp.) dotyczących wydarzeń artystyczno-kulturalnych organizowanych przez MCK.
 11. Pomoc przy obsłudze imprez plenerowych organizowanych przez MCK.
 12. Przygotowanie i obsługa szatni podczas imprez organizowanych w MCK.
 13. Wykonywanie prac pomocniczych związanych z organizacją konkursów, koncertów, wystaw i wszelkich form realizowanych w ramach działalności statutowej MCK.
 14. Wykonywanie innych prac zlecony przez przełożonego, uzasadnionych bieżącymi potrzebami pracodawcy.

Warunki pracy:

 1. Umowa o pracę na pełny etat.
 2. Praca w obiektach MCK oraz w terenie.
 3. Współpraca ze wszystkimi działami MCK.
 4. Równoważny system czasu pracy.

Wymagania:

 1. Wykształcenie − minimum zawodowe.
 2. Pracowitość, odpowiedzialność, sumienność, punktualność, wysoka kultura osobista.
 3. Prawo jazdy kat. B (minimum od 3 lat).

Mile widziane:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Uprawnienia elektryczne.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin składania ofert: do 30 września 2020 r.

Miejsce składania ofert: Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. T. Kościuszki 18.

 

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *