Wernisaż wystawy „Formy z pamięci”

Powiększ obraz

25 października w sali wystawowej Miejskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy malarstwa Bartłomieja Michalskiego. Licznie przybyli goście mogli poznać autora prac oraz zapoznać się z jego twórczością. Cykl obrazów nosi tytuł „Formy z pamięci” i składa się z 11 obrazów wykonanych w technice olejnej. Cechuje go modułowy charakter budowy poszczególnych prac.

Obrazy należy odczytywać poprzez sformułowanie wielości w jedności, a zarazem jedności w wielości. Prace mogą przybrać zarówno formę ciągu tj. podlegać łączeniu w kolejne sekwencje, bądź tworzyć serię, w której pojedynczy obraz jest odczytywany, jako samodzielny.

Bartłomiej Michalski urodził się w 1981 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2008 r. uzyskał dyplom w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych Prof. Krzysztofa Wawrzyniaka, Pracowni Papieru Prof. Ewy Latkowskiej-Żychskiej oraz Pracowni Rysunku Prof. Zbigniewa Purczyńskiego. Od 2009 pełni funkcję instruktora na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Twórczość zakresie grafiki warsztatowej i malarstwa. Obrona rozprawy doktorskiej w ISP w Kielcach 29 maj 2018 r. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Wystawę można oglądać do 6 grudnia br. Serdecznie zapraszamy.