Łódzkie Spotkania Teatralne


Szczegóły wydarzenia


Projekt artystyczny prezentujący różnorodne dziedziny teatru i tańca współczesnego.
Spektakl w wykonaniu laureata 31. Łópta.