Spotkania w Regionie – „Wspieranie Działań Kulturalnych w Województwie Łódzkim”

Powiększ obraz

„Wspieranie Działań Kulturalnych w Województwie Łódzkim” – pod takim hasłem, 15 lutego, Łódzki Dom Kultury we współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim zorganizował spotkanie skierowane do przedstawicieli instytucji kultury, władz samorządowych, członków środowisk senioralnych oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego.

W takcie spotkania wicedyrektor Łódzkiego Domu Kultury, Monika Matusiewicz, przedstawiła działania i formy wsparcia skierowane do instytucji kultury, organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa łódzkiego, proponowane przez Łódzki Dom Kultury w roku 2018.