Wieczory ze sztuką – „Pilica” w roli głównej

Powiększ obraz

11 października w białobrzeskiej filii MCK-u, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory ze sztuką”. Organizatorem było Miejskie Centrum Kultury, filia DOK i tomaszowskie Stowarzyszenie Amatorów Plastyków. Zgodnie z ideą, jaką jest prezentowanie różnorodnej twórczości podczas jednego, artystycznego wieczoru, tym razem organizatorzy połączyli sztuki plastyczne z „nutą muzyki”, „odrobiną poezji” oraz historią.

Na wystawie zatytułowanej „Pilica”, dziesięciu autorów z SAP-u: Maria Bunzel, Teresa Dura, Leszek Klama, Lech Kozdrój, Władysława Klimczak, Krystyna Marcinkowska, Czesław Mizerski, Ewa Siniarska, Wiesława Urbańska i Urszula Wojciechowska, zaprezentowało osiemnaście prac plastycznych, które są pokłosiem trzech plenerów organizowanych przez stowarzyszenie na obszarze Nadpilicza.

W czasie wernisażu wystawy odbyło się także spotkanie z Andrzejem Kobalczykiem, związanym z rzeką Pilicą w sposób szczególny i różnorodny. Gość spotkania opowiedział o swojej nowej książce pt. „Z letnikami nad Pilicę” (wydawcą publikacji jest Dom Wydawniczy „Księży Młyn” w Łodzi, a ukaże się w księgarniach na początku listopada). Autor zaprezentował niektóre fotografie zamieszczone w opracowaniu, obrazujące miejsca i architekturę dawnych letnisk i kurortów z terenu Nadpilicza (np. Gustek, Spała, Teofilów, Inowłódz) i interesująco opowiedział o dawnym stylu spędzania wakacyjnych miesięcy przez bywalców tychże letnisk.

Cześć artystyczną wieczoru zakończył „muzycznymi impresjami” na pianinie Lech Kozdrój, który wykonał miedzy innymi utwory „Wspomnienie” Czesława Niemena i „Moon River” z filmu „Śniadanie u Tiffaniego”.

Wystawę można oglądać w siedzibie DOK-u do końca listopada.