Warsztaty literackie w ramach projektu „Kto brzydko pisze, brzydko myśli”

Powiększ obraz

Konflikt pokoleń będzie trwał zawsze, ale trzeba umieć ze sobą rozmawiać. W dniach 26,27 kwietnia w filii Tkacz Miejskiego Centrum Kultury odbyły się warsztaty literackie realizowane w ramach projektu „Kto brzydko pisze, brzydko myśli”, którego głównym celem jest poprawa komunikacji, wzajemna tolerancja i zrozumienie między rożnymi grupami społecznymi.

Warsztaty poprowadził Piotr Grobliński – poeta, dziennikarz, publicysta kulturalny. Dwudniowe zajęcia przybliżyły uczestnikom zasady kreatywnego pisania, zmusiły do wysiłku intelektualnego i uruchomienia wyobraźni. Prosta, znana wyliczanka posłużyła do stworzenia historii literackiej, która, być może, będzie wykorzystana do napisania scenariusza, na podstawie którego powstanie spektakl podsumowujący projekt realizowany przez Miejskie Centrum Kultury.

Kolejne warsztaty, tym razem aktorskie odbędą się 6 i 7 maja. Poprowadzi je Katarzyna Żuk.

Projekt „Kto brzydko pisze, brzydko myśli” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.