W poszukiwaniu zbója Madeja

Powiększ obraz

Tomaszów Mazowiecki to wyjątkowe miejsce. Jego tajniki poznają od lipca do października br. uczestnicy projektu realizowanego przez nieformalną grupę GAWRA, którą tworzą pracownicy Miejskiego Centrum Kultury oraz osoby związane z Fundacją Educator im. Ks. Stanisława Grada.

Infrastruktura turystyczna „Groty Nagórzyckie” to niewątpliwie wizytówka naszego miasta. Na mapie zadania dofinansowanego mikrodotacją „Grant na lepszy start 2017” nie mogło zabraknąć zwiedzania tej dawnej kopalni. Oprócz oglądania trasy i eksponatów dzieci wysłuchały opowieści przewodnika o historii grot. Najmłodsi spotkali też zbója Madeja z legendy przekazywanej z ust do ust przez pokolenia nagórzyczan i tomaszowian. Sami mieli okazję wcielić się w poszukiwaczy skarbów i odnaleźć ukryte przez zbója minerały.

Uczestnicy projektu wykonali unikatową biżuterię z kamieni szlachetnych oraz rysunki, używając kolorowego piasku pt. „Wejście do Grot Nagórzyckich”. Technika ta nawiązywała do wydobywanego przed laty w tym miejscu piasku kwarcowego. Wszyscy, którzy wzięli udział w spotkaniu pn. ,,Czas w piasku zaklęty” w ramach projektu „Tomaszów Mazowiecki – kocham, lubię, szanuję,” przekonali się, że „Groty Nagórzyckie” są niemym świadkiem geologicznych przemian i ludzkich losów.