Tomaszów Mazowiecki – kocham, lubię, szanuję. Podsumowanie projektu

Powiększ obraz

Nieformalna grupa GAWRA powstała we współpracy Miejskiego Centrum Kultury z Fundacją Educator im. ks. St. Grada, w okresie od lipca do października 2017 r., realizowała projekt pn. „Tomaszów Mazowiecki – kocham, lubię, szanuję”. Działania projektowe zostały współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach mikrodotacji Grant na lepszy start.

Celami głównymi projektu było poznanie historii naszego miasta, znamienitych tomaszowian, zabytków, pochodzenie herbu, zwiedzenie różnych rejonów Tomaszowa, wspieranie rozwoju społecznego dzieci przez nawiązywanie nowych kontaktów, integracja uczestników zdrowych i niepełnosprawnych oraz uświadomienie ważności poznania małej ojczyzny. Cykl 6 spotkań interdyscyplinarnych, z których każde odbyło się w MCK-u, w siedzibie głównej, jak i jego filiach stanowiło artystyczne inspiracje naszym miastem.

6 października br. w sali Piusa X odbył się uroczysty finał. Na widowni zasiedli uczestnicy projektu, jak i zaproszeni goście. Wśród nich Barbara Robak, członek Zarządu Starostwa Powiatowego, Emilia Tesz, tomaszowska pisarka, Anna Zwardoń, dyrektor MCK, Beata Arkuszyńska, zastępca dyrektora MCK, Ewa Biazik, kierownik filii DOK, Lidia Błażejewska – Wojtaszczyk, prezes Fundacji Educator im. ks. St. Grada, pedagodzy SOSW oraz wychowawcy Katolickiego Przedszkola Antoś oraz Przedszkola nr 19.

Uroczyste podsumowanie projektu rozpoczął spektakl pt. „Jeż w wielkim mieś¬cie” w wykonaniu Teatru „Czkawka” ze Skawiny w składzie: Barbara Tomków, Patrycja Polek oraz Łukasz Śledziecki. Prezentacja multimedialna podsumowująca lokalną inicjatywę GAWRY była doskonałą okazją do wspomnień. Również wystawa fotograficzna dokumentująca działania projektowe cieszyła się zainteresowaniem dzieci i dorosłych. Wszyscy przybyli otrzymali pamiątkowe naklejki z logo GAWRY oraz grantu. Imprezę poprowadziły koordynatorki projektu Anna Zieja oraz Elżbieta Lenart. Słodki poczęstunek zakończył uroczysty finał projektu.