Pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Znaleźliśmy się w gronie beneficjentów w programie „Infrastruktura domów kultury” ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 60 000 zł zostanie przeznaczone na nowoczesne zaplecze kultury – zakup instrumentów muzycznych w celu zwiększenia potencjału edukacyjno-animacyjnego.