„Żołnierze Wyklęci – Wzorce Niezłomności”

Powiększ obraz

5 kwietnia w sali wystawowej Miejskiego Centrum Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literacko-multimedialnego „Żołnierze Wyklęci – Wzorce Niezłomności”. Patronat nad konkursem objął prezydent miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko, honorowy patronat Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.

Spotkanie rozpoczęła projekcja filmu „Bo ta, co nie zginęła… 1945r.”. Następnie Marek Stefański, doktorant w Katedrze Historii Polski i Świata po 45 roku Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego wygłosił prelekcję na temat lokalnych, tomaszowskich żołnierzy niezłomnych. Uroczystość uświetnił także występ Elżbiety Rudzkiej, uczestniczki zajęć wokalnych MCK-u. Zaprezentowana została też wystawa autorstwa Jarosława Pązika „Zbrojne Podziemie Antykomunistyczne w Tomaszowie Mazowieckim i okolicach”.

zdjęcia i relacja video: nasztomaszow.pl

Konkurs przebiegał dwóch kategoriach: praca pisemna o żołnierzach wyklętych, które oceniali dr Andrzej Wróbel i dr Daniel Warzocha oraz prace multimedialne, które oceniali: Piotr Dębicki i Radosław Pająk.

Na konkurs wpłynęły:

– 3 prace pisemne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,
– 30 prac pisemnych w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych,
– 5 prac multimedialnych w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,
– 18 prac multimedialnych w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Nagrody laureatom wręczali: Anna Zwardoń – dyrektor MCK, Izabela Śliwińska – wiceprezydent Tomaszowa Mazowieckiego , dr Andrzej Wróbel i dr Daniel Warzocha.

Organizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Wzorce Niezłomności” skierowany był do młodszego pokolenia mieszkańców naszego miasta. Głównym jego celem jest pogłębianie przez nich wiedzy o mało znanych faktach z działalności tzw. drugiej konspiracji w Kraju, a zwłaszcza w naszym regionie, kształtowanie postaw patriotycznych oraz kultywowanie wartości i ideałów żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.

Zbrojne podziemie antykomunistyczne w okolicach Tomaszowa walczyło z sowietyzacją aż przez 7 lat. W okresie tym w bezpośrednich starciach z NKWD i UB poległo 9 partyzantów, z wyroków komunistycznych sądów stracono 6, w aresztach i więzieniach UB zmarło 4, na karę śmierci lub dożywocie, zamienione na mocy amnestii na długoletnie więzienie skazano 9, a karę więzienia w większości nie krótszą niż 5 lat otrzymały 44 osoby. Dwa razy tyle osób, jeśli nie więcej, zostało skazanych na więzienie wśród mieszkańców cywilnych miasta i okolicy za pomoc udzielaną partyzantom, bez której opór ten nie trwałby zapewne tak długo.

Wyniki konkursu:

1.Prace pisemne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce: Anna Antczak – II liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Opowieść o Janku Czarneckim – Żołnierzu Niezłomnym Konspiracyjnego Wojska Polskiego”;

Wyróżnienie: Weronika Kowalska – II liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Ku Wolności”;

Wyróżnienie: Paulina Pająk – II liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Wspomnienia Wyklętego”.

2.Prace pisemne w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych:

I miejsce ex aequo:
Maria Bernacka Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Żołnierze Wyklęci – Wzorce Niezłomności”;

Maja Cedro – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Żołnierze Wyklęci – Wzorce Niezłomności”;

II miejsce: Amelia Magiera – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Inka – Niezłomna Bohaterka”;

III miejsce: Natalia Jakszuk – Szkoła Podstawowa nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Wspomnienie Kombatanta – Lidii Lwow-Eberle”;

Wyróżnienie: Zuzanna Guść – Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Żołnierze Wyklęci – Wzorce Niezłomności”;

Wyróżnienie: Florentyna Sidło – Szkoła Podstawowa nr 14 za pracę „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni (wspomnienie kombatanta)”.

3. Prace multimedialne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce: Jakub Kafar – II liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Żołnierze Wyklęci – Wzorce Niezłomności”;

Wyróżnienie: Dominika Jóźwik – II liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Żołnierze Wyklęci”;

Wyróżnienie: Patrycja Gierkowska – II liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Żołnierze Wyklęci – Na Zawsze w Naszej Pamięci”.

4. Prace multimedialne w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych:

I miejsce: Zuzanna Chlebosz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Żołnierze Wyklęci – Wzorce Niezłomności”;

II miejsce: Jakub Sobolewski – Gimnazjum nr 7 za pracę „Żołnierze Wyklęci – Wzorce Niezłomności”;

III miejsce: Monika Rybak – Gimnazjum nr 7 za pracę „Żołnierze Wyklęci”;

Wyróżnienie: Kornelia Porzycka – Szkoła Podstawowa nr 7 za pracę „Danuta Siedzikówna – Wzorzec Niezłomności”;

Wyróżnienie: Dominik Czernic – Szkoła Podstawowa nr 7 za pracę „Żołnierze Wyklęci – Wzorce Niezłomności na przykładzie Michała Bierzyńskiego ps. „Sęp””.

Jury postanowiło wyróżnić również dwie osoby za pracę o charakterze regionalnym:

Wyróżnienie: Martyna Muszyńska – Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Zwykli Bohaterowie”;

Wyróżnienie: Anna Śliwińska – Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim za pracę „Marian i Stanisław Jaworscy – wspomnienie o Żołnierzach Niezłomnych naszego regionu”.