Konfrontacje Muzyczne 2019

Powiększ obraz

Miejskie Centrum Kultury oraz Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zapraszają do udziału w Konfrontacjach Muzycznych o nagrodę Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Do konkursu mogą zgłaszać się wokaliści, zespoły wokalno-instrumentalne, grupy muzyczne nieformalne prezentujące własną twórczość. Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest dostarczenie pełnego zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 14.05.2019 r. na adres Organizatora: Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim – Filia Tkacz, ul. Niebrowska 50, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, bądź drogą mailową: filiatkacz@mck-tm.pl. Liczy się data stempla pocztowego lub data wysłania maila wraz z kartą zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Kartę Zgłoszeń (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

  • Oświadczenia artystów/członków zespołu (Załącznik Nr 2 do Regulaminu)

  • Link do profilu w serwisie YouTube prezentujący twórczość uczestnika lub materiał DEMO zawierający czytelne jakościowo nagrania repertuaru – maksymalnie 3 utwory (na płycie CD lub DVD). Organizatorzy nie zwracają nadesłanego materiału demo.

Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu zobowiązani są do przygotowania dwóch autorskich utworów muzycznych, których łączny czas nie przekroczy 10 minut (wśród prezentowanych utworów wokalnych, wokalno – instrumentalnych, instrumentalnych powinien znajdować się co najmniej jeden w języku polskim).

Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 44 724 51 92 lub 44 712 23 69.

Regulamin Konfrontacji Muzycznych o nagrodę Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 2019

Celem konfrontacji jest promocja młodych artystów, wokalistów, zespołów wokalno-instrumentalnych reprezentujących instytucje kultury, studia muzyczne, grupy muzyczne nieformalne oraz ich dorobku, repertuaru muzycznego.