Konfrontacje Muzyczne o nagrodę Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Powiększ obraz

W ramach festiwalu „A może byśmy tak… do Tomaszowa”, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędą się Konfrontacje Muzyczne o nagrodę Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko. Jest to konkurs skierowany do zespołów z województwa łódzkiego. Zwycięzców wybierze jury.

Celem Konfrontacji Muzycznych jest prezentacja dorobku muzyków, ich repertuaru muzycznego oraz promocja młodych artystów, wokalistów, zespołów wokalno-instrumentalnych reprezentujących instytucje kultury, studia muzyczne i grupy nieformalne.

Konfrontacje Muzyczne odbędą się 23 czerwca od godziny 18 na tomaszowskich błoniach przy ul. Strzeleckiej.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pełnego zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2018 r. na adres Organizatora – Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim – Filia Tkacz, ul. Niebrowska 50, 97-200 Tomaszów Maz. bądź drogą mailową: filiatkacz@mck-tm.pl

Załączniki:

1. Regulamin Konfrontacji Muzycznych

2. Karta zgłoszenia

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku