ARTYSTYCZNY WEHIKUŁ CZASU

Powiększ obraz
W dniach od 4 do 30 listopada 2019 roku odbyły się w Miejskim Centrum Kultury filii Tkacz warsztaty przeprowadzone przez nieformalną grupę „JESTEM SENIOREM „.

ARTYSTYCZNY WEHIKUŁ CZASU, bo taką nazwę miał projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 . Warsztaty były skierowane do 60-osobowej grupy seniorów i osób niepełnosprawnych. Działania te pozwoliły poszerzyć i uatrakcyjnić działania artystyczne dla osób 60+ i osób niepełnosprawnych.