W Galerii pod Grotami podsumowano IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dolina Pilicy”

Powiększ obraz

24 marca o godz. 10.30 w budynku obsługi turystów przy Podziemnej Trasie Turystycznej „Groty Nagórzyckie”, administrowanej przez Miejskie Centrum Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych IV Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Świetlic Szkolnych „Dolina Pilicy” połączone z rozdaniem nagród dla laureatów.

Pomysłodawczyniami konkursu i osobami odpowiedzialnymi za jego organizację są Grażyna Galińska i Ewa Redko, nauczycielki świetlicy w Szkole Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Maz. Główny cel konkursu to  przede wszystkim ukazanie najciekawszych i najbardziej malowniczych atrakcji turystycznych i przyrodniczych nadpilickiego regionu oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci, jak również prezentacja dziecięcej twórczości.

Po części oficjalnej wszyscy mogli obejrzeć film pt. „Piaskiem malowane”, skorzystać z poczęstunku, a następnie zwiedzić  Podziemną Trasę Turystyczną „Groty Nagórzyckie”. Organizatorzy dziękują sponsorom, za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.

zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 12