II Spalski Konkurs Fotograficzny

Powiększ obraz

Urząd Gminy Inowłódz oraz Lokalna Organizacja Turystyczna zapraszają do udziału w II Spalskim Konkursie Fotograficznym.
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i otaczającego nas świata oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny, jak również ukazujących negatywny wpływ ingerencji człowieka lub zostały stworzone przez działalność człowieka.

Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody i otaczającej nas rzeczywistości, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
2. Zdjęcia powinny zostać zrobione na obszarze Gminy Inowłódz, szczególnie ze wskazaniem na Spałę i okolicę, na terenach parków krajobrazowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000, lasów, terenów nadpiliczych i miejscowości w Gminie Inowłódz.
3. Konkurs ogranicza się do 3-ech kategorii tematycznych:

I. Portret i fotografia Gminy Inowłódz „PN”- zabytki architektury, skanseny, obiekty militarne, obiekty przemysłowe, fabryki, architektura inżynieryjna w otoczeniu przyrody
II. Przyroda i natura Gminy Inowłódz „PF”- parki krajobrazowe, puszcza, meandry rzek, szlaki wodne, tereny naturalne, fauna i flora.
III. Spała – miejsce magiczne „PS”- Spała, zabytki architektury, architektura inżynieryjna, inne obiekty w otoczeniu przyrody, a także sama przyroda.

W konkursie mogą brać osoby w dwóch kategoriach wiekowych: do 15 lat oraz od 15 do 18 lat. Termin i miejsce składania prac: od 15.06.2017 do 30.09.2017, Hotel Mościcki w Spale, ul. Nadpiliczna 2, 97-215 Inowłódz.