„Historie dalekie i bliskie”


Szczegóły wydarzenia


Spotkanie z cyklu „Historie dalekie i bliskie”
– „Kampania wrześniowa 1939 roku – przyczyny, przebieg, skutki” – wykład prof. UŁ dr. hab. Witolda Jarno z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej