„Eko-pocztówka” – podsumowanie konkursu

Powiększ obraz

Miejskie Centrum Kultury było organizatorem kolejnej edycji konkursu plastycznego „Eko-pocztówka”. Uroczyste podsumowanie odbyło się 23 października w filii MOK. Konkurs skierowany był do uczniów tomaszowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Łącznie wpłynęło 135 prac w trzech kategoriach wiekowych. Komisja artystyczna nagrodziła 31 osób. Galę rozdania nagród uświetnił występ Marcela Iwanickiego.

Celem konkursu było:

  • przetworzenie obserwowanej przyrody (poprzez różnorodność i pełną dowolność technik),
  • pokazanie urokliwych zakątków, zjawisk przyrodniczych, pomników przyrody, współistnienia architektury z przyrodą, różnorodności ukształtowania terenu, bogactwa świata roślin i zwierząt
  • pobudzenie aktywności twórczej uczestników
  • uwrażliwienie na odbiór środowiska naturalnego w zakresie estetycznym i ekologicznym
  • rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska
  • wyzwalanie i utrwalanie potrzeby życia ekologicznego