Jesteś tutaj:

Kto brzydko pisze, brzydko myśli

„Kto brzydko pisze, brzydko myśli”

Nasz projekt „Kto brzydko pisze, brzydko myśli” otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna!

Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat wagi czystości języka polskiego w kontaktach międzypokoleniowych oraz aktywizacja społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych przejawiająca się we wspólnym stworzeniu spektaklu.

Podstawę spektaklu będącego główną przesłanką projektu stanowić będą opracowane literacko doświadczenia i przeżycia oraz różne punkty widzenia współczesnego świata postrzegane przez poszczególne grupy społeczne zaangażowane w działania, co przyczyni się do poprawy komunikacji, wzajemnej tolerancji i zrozumienia między nimi. W ramach projektu odbędą się warsztaty literackie, aktorskie i scenograficzno-techniczne, które przygotują uczestników merytorycznie do finalnego dzieła.

Wnioskowaliśmy o 33.700 zł, a kwota jaką otrzymaliśmy to aż 30.000 zł!

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/edukacja-kulturalna.php

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Do góry