„Anioł z przesłaniem” – podsumowanie konkursu

Powiększ obraz

W białobrzeskiej filii Miejskiego Centrum Kultury, 11 grudnia odbyła się uroczystość podsumowująca XV Powiatowy Konkurs Plastyczny. Tegoroczną edycję organizatorzy zatytułowali „Anioł z przesłaniem” i zgodnie z tematem oczekiwali od uczestników artystycznego wyobrażenia wizerunku Anioła w formie pracy plastycznej, Anioła jako opiekuna i dobrego ducha, posłańca troszczącego się i wspierającego ludzi, chroniącego przed złem, strzegącego od wszelkich niebezpieczeństw i pokus, dostarczyciela dobrych wiadomości.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz placówek kultury z Tomaszowa i terenu powiatu tomaszowskiego.
Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko.

Spotkanie finałowe, otwierające wystawę prac konkursowych, uświetnił występ zespołu teatralnego Misz-Masz z filii DOK. Zespół zaprezentował spektakl w reż. Iwony Jabłońskiej pt. „Moja dorosłość”. Następnie odczytany został protokół i zaproszeni goście wręczyli laureatom nagrody i wyróżnienia. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Izabela Śliwińska Zastępca Prezydenta Miasta, Krzysztof Kuchta Przewodniczący Rady Miejskiej, Anna Zwardoń Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Monika Żyrek Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 oraz Alicja Puchalska Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim oddział Białobrzegi.

Na tegoroczną edycję wpłynęło 386 prac. Jury w składzie Bożena Gajda, pracownik merytoryczny Miejskiego Centrum Kultury, instruktor plastyki w filii MOK, Grażyna Srebrzyńska kustosz Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego i Iwona Jabłońska, pracownik merytoryczny Miejskiego Centrum Kultury, instruktor ds. artystycznych w filii DOK, po dokładnej analizie zgłoszonych prac, zwracając szczególną uwagę na zgodność z regulaminem: tematykę konkursu, wykorzystane techniki, pomysłowość i samodzielność wykonania prac, przyznało nagrody i wyróżnienia łącznie 39 laureatom.

Organizacja XV Powiatowego Konkursu Plastycznego „Anioł z przesłaniem” była sfinansowana ze środków Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Wydział Kultury i Sportu i p. Alicję Puchalską. Wsparcia udzieliła także Firma Produkcyjno-Handlowa „Meteora” p. Grażyny Błaszczyk.
Prace złożone na konkurs przekazane będą do sprzedaży podczas podejmowanych w mieście działań charytatywnych i kiermaszy.

Wystawę pokonkursową nagrodzonych i wyróżnionych prac można oglądać w siedzibie filii DOK do 8 stycznia 2020 r.

Poniżej lista tegorocznych laureatów:

Kategoria klasy I-III – szkoła podstawowa

I miejsce:
Ewa Wojciechowska – Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim, op. Anna Rudzińska
Julia Hajdera – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 13, op. Lidia Mela
Agata Sobczak – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 7, op. Iwona Michalczyk
Aleksandra Pawłowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 3, op. Maria Kaczmarek-Starosta
II miejsce:
Franciszek Małek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni op. Elżbieta Michalak
Michalina Niedźwiecka – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 7, op. Iwona Michalczyk
Izabela Adamus – Szkoła Podstawowa w Rokicinach, op. Izabela Adamus
Karolina Więcławska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 12, op. Aleksandra Filp
Julia Adamska – Archidiecezjalna Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa, op. Anna Rudzińska
Adam Małek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni, op. Małgorzata Tyce
III miejsce:
Zuzanna Micuła – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerniewicach, op. Bożena Rybak
Oliwier Wojnarowski – Zespół Szkolno-Przedszkolny n1 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 13, op. Anna Kapała
Lena Tasior – Zespół Szkolno-Przedszkolny n1 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 13, op. Maria Pietrzyk
Milena Badełek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni, op. Beata Przybyłek
Wojciech Olejnik – Szkoła Podstawowa w Łaznowie, op. Agnieszka Długosz
Wojciech Goździk – Zespół Szkolno-Przedszkolny n1 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 13, op. Elżbieta Wójcik
wyróżnienia:
Eryk Chojnacki – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 Szkoła Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim
Oskar Jabrzyk – Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie, op. Justyna Mierzwa
Marika Mizerska – Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, op. Anna Krześlak-Popłońska

Kategoria klas IV-VI – szkoła podstawowa

I miejsce:
Wiktoria Rybiak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzustowie, op. Aleksandra Koselak
Nina Kociucka – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 12, op. Ewa Krupa
II miejsce:
Marianna Wieczorek – Zespół Szkół w Wiadernie, op. Jadwiga Kotynia
Amelia Kwiatkowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 12, op. Ewa Krupa
Amelia Radwańska – Katolicka Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Mazowieckim, op. Marzena Baran- Radwańska
III miejsce:
Amelia Magiera – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 14, op. Mirosława Płacheta
Aleksandra Czajkowska – Szkoła Podstawowa w Rokicinach, op. Anna Karp
Natalia Brudz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Będkowie, op. Jacek Wochna
wyróżnienia:
Maria Wiktorowicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach, op. Magdalena Ślifierska
Michalina Gogól – Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim, op. Anna Modelska
Antoni Sobczak – Szkoła Podstawowa w Łaznowie, op. Anna Karp

Kategoria klas VII-VIII – szkoła podstawowa

I miejsce:
Nina Siarkiewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Szkoła Podstawowa nr 14, op. Mirosława Płacheta
II miejsce:
Marika Jaśkiewicz – Zespół Szkół w Wiadernie, op. Jadwiga Kotynia
Julia Krześlak – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 7, op. Marcin Szymański
III miejsce:
Antonina Wieczorek – Zespół Szkół w Wiadernie, op. Jadwiga Kotynia
Małgorzata Kiełb – Szkoła Podstawowa w Zawadzie, op. Barbara Chmielnicka
Aleksandra Borzuta – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 6, op. Aneta Cieśliczka

Kategoria szkoły średnie

I miejsce:
Oliwia Piotrowska – II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim, op. Iwona Piotrowska
II miejsce:
Michał Dąbrowski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, op. Anetta Holc
III miejsce:
Dagmara Felczak – II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim, op. Agnieszka Adamiec