Dla najmłodszych

Klubik Malucha – Paulina Rek

filia DOK, ul. Gminna 37/39, tel. 44 723-15-15

poniedziałki i wtorki: 17.00-18.00

Klubik Malucha – Katarzyna Wojtaszczyk

filia Tkacz, ul. Niebrowska 50, tel. 44 724-51-92

środy: 17.15-18.00

Klubik Malucha – Agnieszka Dąbrowska

filia MOK, ul. Browarna 7, tel. 44 724-42-93

środy: 16.00-18.00

Music Show (zajęcia muzyczno teatralne) – Katarzyna Wojtaszczyk, Paulina Rek

filia „Tkacz”, ul. Niebrowska 50, tel. 44 724-51-92

środy: 15.00-17.00

Zajęcia teatralne – Grupa Horrorek – Iwona Jabłońska

filia DOK, ul. Gminna 37/39, tel. 44 723-15-15

wtorki: 15.00-16.30 i czwartki: 17.00-18.30

Zajęcia teatralne – Grupa Misz-Masz – Iwona Jabłońska

filia DOK, ul. Gminna 37/39, tel. 44 723-15-15

środy: 15.00-17.00

Artystyczne ABC – Iwona Jabłońska

filia DOK, ul. Gminna 37/39, tel. 44 723-15-15

wtorki: 16.30-17.30 i czwartki: 16.00-17.00

Mały Naukowiec – Paulina Rek

filia DOK, ul. Gminna 37/39, tel. 44 723-15-15

czwartki: 16.30-17.30

Twój Robot – Robotics Lingostar

filia „Tkacz”, ul. Niebrowska 50, tel. 44 724-51-92

środy: 16.00-19.00 („Mały Edison”), i piątki 16.00-19.00 (Robotyka)