„Wieczór z Moniuszką”

Powiększ obraz

5 maja minęło 200 lat od dnia narodzin Stanisława Moniuszki, kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty, najczęściej nazywanego ojcem opery narodowej. Z tej okazji Sejm RP ogłosił rok 2019 Rokiem Moniuszki. W całym kraju podejmowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne, których celem jest poszerzenie znajomości dorobku kompozytora, zaciekawienie jego osobą i dziełem.

W te obchody włączyło się także Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, dedykując twórcy „Wieczór ze sztuką”. Spotkanie odbyło się 5 czerwca w filii DOK. Na zaproszenie organizatorów wieczór poprowadził Rafał Sowik, absolwent Akademii Muzycznej G. i K. Bacewiczów w Łodzi, specjalista do spraw edukacji muzycznej, nauczyciel muzyki i historii, kapelmistrz orkiestry dętej przy OSP w Lubochni. Przygotował on bardzo ciekawe wystąpienie na temat życia i dorobku artystycznego kompozytora, w którym zawarł wiele faktów związanych z twórcą, a także mało znane informacje i ciekawostki, które zainteresowały zgromadzoną publiczność.

Prezentacja ilustrowana była muzycznie przez Lecha Kozdroja, który na pianinie wykonał między innymi „Pieśń wieczorną”, „Arię Skołuby” z op. „Straszny Dwór”, „Arię Jontka” z op.  „Halka”. Pan Lech akompaniował także wokalistom MCK w Tomaszowie Mazowieckim przygotowanym przez Beatę Niedzielską, Bartkowi Wojciechowskiemu i wykonanej przez niego „Prząśniczce” oraz Jadwidze Kocik, która wyśpiewała wiersz  Ignacego Kraszewskiego do muzyki S. Moniuszki „Dziad i baba”. Nastrojowy utwór pt. „Urzeczony” zinterpretowała a capella Maja Kuniecka.

Tego wieczoru została otwarta  także niezwykle interesująca wystawa Galerii plakatu Moniuszkowskiego wg Witolda Mysyrowicza. Wystawa jest udostępniona dzięki uprzejmości Fundacji „Niezależny Fundusz Kultury POLCANART”, która miedzy innymi działaniami bardzo aktywnie włączyła się w obchody Roku Moniuszkowskiego. Galeria plakatu Moniuszkowskiego wg Witolda Mysyrowicza stanowi wyjątkowy i unikalny dar w postaci 49 plakatów autorstwa wybitnego artysty, który Fundacja otrzymała od autora dla uczczenia tego roku.

Witold Mysyrowicz to znakomity karykaturzysta, rysownik, grafik. Uczestniczył w kilkuset wystawach plakatu, malarstwa i rysunku w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach, na wszystkich kontynentach. Za swe prace (plakaty, znaki graficzne, rysunki) otrzymał ponad 135 nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i międzynarodowych. Dwukrotny laureat Nagrody im. T. Trepkowskiego i dwunastokrotny laureat legnickiego Satyrykonu. Miał 33 wystawy indywidualne. Jest autorem kilkuset plakatów, opracował graficznie i zilustrował kilkadziesiąt książek i wydawnictw. Jest prezesem  Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury.

Wystawę będzie można oglądać przez okres wakacji w siedzibie filii DOK przy ul. Gminnej 37/39.

Starannie przygotowana i wygłoszona prezentacja, w otoczeniu wyjątkowej wystawy, w połączeniu z oprawą muzyczną, sprawiła wyjątkowy klimat „Wieczoru ze sztuką”.