Sportowiec 2017 Roku

Powiększ obraz

Uroczystość podsumowania Plebiscytu na Najlepszego, Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Tomaszowskiego, odbyła się w czwartek 15 marca w Miejskim Centrum Kultury, filii Tkacz. Organizatorem konkursu jest Tomaszowski Informator Tygodniowy.

Zwyciężyła, podobnie jak w roku ubiegłym panczenistka Karolina Bosiek, reprezentująca IUKS 9/KS Pilica. 

Uroczystość uświetnił występ wokalistów z Miejskiego Centrum Kultury.