Dociekania genealogiczne z moją babcią i dziadkiem

Powiększ obraz

„Dociekania genealogiczne z moją babcią i dziadkiem”, to temat spotkania warsztatowego, które odbyło się 22 lutego w dzielnicy Białobrzegi z inicjatywy Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim filii Dzielnicowy Ośrodek Kultury i Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

„Genealogia – (z Greki, genos – „ród” oraz logos „słowo”, „wiedza”) – to jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych miedzy ludźmi na bazie zachodzącego miedzy nimi pokrewieństwa i powinowactwa”.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Genealogia

Prawie każdy z nas, interesuję się historią, korzeniami i losami własnej rodziny. Intensywny wzrost zainteresowania indywidualną genealogią rodzinną i poszukiwaniem przodków nastąpił w świecie w tym także w Polsce w drugiej połowie minionego wieku. To zainteresowanie przejawia się zwłaszcza w organizowanych spotkaniach rodzinnych – tzw. zjazdach rodów, w tworzeniu witryn internetowych, zbieraniu rodzinnych pamiątek.

Uczestnicy spotkania, które bardzo interesująco poprowadziła Zofia Zielińska, starszy archiwista Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oddział w Tomaszowie Mazowieckim, mogli w przystępny sposób poznać informacje na temat sposobów i możliwości poszukiwania i zbierania historii własnych przodków. Uczestnicy dowiedzieli się jakie dokumenty, stare pamiątki i przedmioty można i warto zbierać, by przekazać je jako wartość i dowód rodzinnej historii młodszym pokoleniom.

Prelegentka przekazała ogólną wiedzę na temat poszukiwań genealogicznych (gdzie i w jakich dokumentach mogą znajdować się informacje dotyczące przodków). Poparła je prezentacją i przykładami dokumentów znajdujących się w tutejszym Oddziale Archiwum. Biorący udział w spotkaniu mogli zobaczyć i przejrzeć oryginalne źródła archiwalne m.in. księgi ludności – listy mieszkańców wsi Białobrzegi gminy Unewel, księgi metrykalne, karty meldunkowe – mieszkańców wsi Białobrzegi i okolic; Wąwału, Sługocic, Brzustowa, Ludwikowa, księgi parafialne, prywatne zdjęcia, listy, pamiątki rodzinne, które na bazie zbiorów archiwalnych, przygotowanej prezentacji oraz własnych pamiątek przedstawiła prowadząca.

Zaciekawieni uczestnicy przeglądali dostępne na spotkaniu dokumenty a nieliczni zaprezentowali własne, rodzinne pamiątki. Niektórzy odnaleźli w nich swoich przodków. Zofia Zielińska zachęcała, by podczas świątecznych spotkań podejmować rozmowy na temat rodzinnych historii i wiedzę tę przekazywać młodszym pokoleniom. Udzieliła także instruktażu jak wyszukiwać informacje w księgach ludności stałej, w aktach stanu cywilnego oraz w internecie.