Deklaracja dostępności

Miejskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

Data publikacji strony internetowej: 02.01.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.01.2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • część filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących,
  • pliki .pdf zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Serwis strony internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim www.mck-tm.pl spełnia standard dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA wymaganym przez rozporządzenie Rady Ministrów o Krajowych Ramach Interoperacyjności z dnia 12 kwietnia 2012 potwierdzony przez pozytywny wynik przeprowadzonego w ich obrębie audytu.

Szablon strony posiada semantyczny kod HTML, możliwość powiększania czcionki oraz wersję o wysokim kontraście. Oznacza to, że jest dostępny dla użytkowników niepełnosprawnych niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (Podwójne A). Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nie skutkuje to powstaniem konfliktu z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno od strony ulicy Plac Kościuszki. Wejście z poziomu chodnika. Drugie wejście techniczne, pełniące również rolę wyjścia ewakuacyjnego znajduje się z drugiej strony budynku.

Pomieszczenia biurowe Miejskiego Centrum Kultury znajdują się na pierwszym piętrze. W budynku znajduje się winda (po prawej stronie klatki schodowej).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie klatki schodowej.