Badanie i rozwój

Chcemy tworzyć ofertę kulturalno-edukacyjną odpowiadającą potrzebom mieszkańców. Szukamy osób z inicjatywą, które chciałyby zaangażować się w nasze działania badawcze i rozwojowe. Będziesz odpowiedzialny za analizę potrzeb społecznych i inicjowanie odpowiadających im działań. Oprócz szukania nowych pomysłów na projekty, będziesz uczestniczyć w ewaluacji przedsięwzięć oraz sporządzać raporty podsumowujące. Nauczysz się, jak zbierać i interpretować dane oraz wykorzystywać je do celów rozwojowych.

 

Jakich zadań możesz się spodziewać?

 • Badanie potrzeb mieszkańców,
 • analizowanie ankiet i opracowywanie raportów,
 • prowadzenie i podsumowywanie rozmów i wywiadów kwestionariuszowych,
 • organizowanie spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców,

 

Co oferujemy?

 • Poszerzenie znajomości funkcjonowania instytucji kultury,
 • wkład w przedsięwzięcia przynoszące realne korzyści lokalnym mieszkańcom,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie badawczo-rozwojowym,
 • rozwój kompetencji związanych z działaniami badawczymi, organizacją szkoleń oraz ewaluacją przedsięwzięć,
 • rozwój umiejętności związanych ze zbieraniem i opracowywaniem danych,
 • sporządzeniem podsumowań oraz planowaniem ścieżek rozwoju,
 • nadzór i wsparcie doświadczonych specjalistów ds. badań i ewaluacji.

Sprawdź pozostałe formy wolontariatu w MCK.