Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

Serwis strony internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim www.mck-tm.pl spełnia standard dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA wymaganym przez rozporządzenie Rady Ministrów o Krajowych Ramach Interoperacyjności z dnia 12 kwietnia 2012 potwierdzony przez pozytywny wynik przeprowadzonego w ich obrębie audytu.

Data publikacji strony internetowej: 02.01.2017

Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2017

Szablon strony posiada semantyczny kod HTML, możliwość powiększania czcionki oraz wersję o wysokim kontraście. Oznacza to, że jest dostępny dla użytkowników niepełnosprawnych niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (Podwójne A). Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nie skutkuje to powstaniem konfliktu z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, pl. Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno od strony ulicy Plac Kościuszki. Wejście z poziomu gruntu. Drugie wejście techniczne, pełniące również rolę wyjścia ewakuacyjnego znajduje się z drugiej strony budynku.

Pomieszczenia biurowe Miejskiego Centrum Kultury znajdują się na pierwszym piętrze. W budynku znajduje się winda (po prawej stronie klatki schodowej).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie klatki schodowej.